İşçi ve işverene 'borç yapılandırma' uyarısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliğinde, “6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Borçların Yeniden Yapılandırılması” hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

EBSO Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Engin Bilgili ve SGK Sigortalı Tescil Daire Başkanı Savaş Alıç, borçların yeniden yapılandırılması konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

'İş dünyası için önemli'

EBSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Grubu Başkanı Ateş İlyas Demirkalkan, Oda olarak sanayicilerin sorunlarına çözüm bulma ve hızla değişen yasal mevzuat hakkında bilgilendirme amacıyla, konunun uzmanlarının katılımıyla düzenledikleri etkinliklere özellikle önem verdiklerini söyledi. Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 10 Eylül 2014 tarih ve 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”un TBMM’de kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Demirkalkan, bu yasal düzenleme çerçevesinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında önemli düzenlemelerin de hayata geçirildiğini vurguladı.

Bunların başında SGK’nın prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Demirkalkan, SGK prim alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlandığına dikkat çekti.

Ateş İlyas Demirkalkan, işverenler olarak SGK ve diğer kurumlarla ilgili her türlü gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştıklarını ancak bazı durumlarda yaşanan sıkıntılar sonucunda ödemelerde güçlük yaşandığını, borçlanma yoluna gidildiğini ifade ederken, “Ancak yeni düzenleme ile gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi, idari para cezası borç asıllarının yüzde 50’sinin terkin edilmesi, gayri faal işyerleri için borç asılları toplamı 100 lirayı aşmayan alacakların silinmesi gibi hususların yer alması bizler açısından da bu yapılandırmayı motive edici hale getirmektedir” dedi.

Son başvuru 31 Aralık

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Engin Bilgili, “6552 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında maden işçilerinden, kadın sigortalılara, yurtdışında çalışan vatandaşlardan ev hizmetlerinde çalışanlara kadar birçok konuda yeni düzenlemeler getirildiğini belirterek, “Bu düzenlemelerin başında ise Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine imkân sağlanması yer almaktadır. Bu anlamda, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamındaki sigortalılarımızın sigorta prim borçları, genel sağlık sigortası borçları, sosyal güvenlik destek primleri, 5434 sayılı Kanun kapsamındaki kesenekler ve idari para cezaları ile bu borçlara bağlı gecikme cezaları, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları yeniden yapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır” dedi.

Bilgili ayrıca, yapılandırmadan faydalanacak olan sigortalı ve işverenlerin, yapılandırma kapsamındaki borçları için en geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar SGK birimlerine başvuruda bulunmaları gerektiğine dikkat çekti.

'Bu imkanı değerlendirin'

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Tescil Daire Başkanı Savaş Alıç ise, yeni yasal düzenlemenin işverenleri ilgilendiren önemli fırsatları da getirdiğini ifade etti. Alıç, “Bu fırsatlardan biri de 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezalarının yarısının tahsilinden vazgeçilmesine yönelik yapılan düzenlemedir. Yine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar borç asıllarını ödemiş olanların gecikme zammı ve cezasının yüzde 40’ını ödemeleri halinde geriye kalan tutarların tahsilinden vazgeçilmesi de önemli düzenlemelerden biridir” diye konuştu.

Mallardaki haciz kaldırılabilecek

Cezalara yönelik olarak getirilen düzenlemelerin yanı sıra yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, yapılandırma kapsamına girmeyen başkaca borçların bulunmaması ve diğer şartlarında sağlanmış olması koşuluyla, 5 puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden işverenlerin yararlanmasının mümkün olacağını belirten Alıç, “Yine borçlarını yapılandıran işverenlerimizin taşınır ve taşınmaz malları üzerinde haciz varsa kanunda belirtilen şartların oluşması halinde hacizlerinde kaldırılması mümkün olabilecektir” ifadelerini kullandı.