DTO Başkanı Özer'den uyarı

Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) tescili olmayan şirket ortaklarının SGK’ya başvurması gerektiğini söyledi. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Özer, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılması gereken ancak tescili olmayan şirket ortakları Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurmaları gerektiğini bildirdi. DTO Başkanı Özer, konuya ilişkin SGK’dan Denizli Ticaret Odası’na gönderilen yazıda, Sosyal Güvenlik Destek Primi düzenlemeleri hakkında önemli uyarılarda bulunulduğunu bildirdi. Özer, açıklamada, “10 Ocak 2013 tarihli ve 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile 1 Ekim 2008 tarihinden önce iştirakçi veya sigortalı olanlardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları ve ferileri yapılandırma kapsamında yer almaktadır” denildiğini aktardı. 6385 sayılı kanunla 28 Şubat 2013 tarihine kadar oluşan prim borçları dolayısıyla sigortalıların mağdur olmaması için 31 Mayıs 2013 tarihine kadar yapılandırma talebinde bulunması gerektiğini belirten Başkan Özer, “Yaşlılık, malullük aylığı bağlandıktan sonra şirket ortaklığı başlayan veya devam eden sigortalılardan SGDP tescili yapılmayanların SGK İl Müdürlüğü Özel İdare İşhanı 3. katında bulunan birime acilen müracaat ederek tescillerini yaptırmaları, çıkacak olan borçlarını, son müracaat tarihi olan 31 Mayıs 2013 tarihinden önce yapılandırarak söz konusu haktan yararlanmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.