Yeni TTK'ya uygulayacı bakışı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk ve İşletme Fakültelerinin işbirliği ile düzenlenen “Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum Sürecinden İzlenimler” panelinde sektörün ileri gelenleri uygulamada karşılaştıkları sorunları paylaştı ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Uzmanlar, şirket ana sözleşmelerin acilen gözden geçirilmesiyle ilgili uyarıda bulundu. Panele Deloitte Türkiye Baş Hukuk Müşaviri Lerzan  Nalbantoğlu, Sorumlu Ortak Baş Denetçi Gülin Günce, TTK İş Geliştirme Ortağı Ali Çiçekli ile iş dünyasından  Norm Grubu CEO’su Fatih Uysal ve Batiçim Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Ünal konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü İEÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Özkan yaptı. Prof. Dr. Özkan, panelistlerin ortak görüşünün; Türk Ticaret Kanunun yeni yaklaşımının uygulamaya girmesinde geç kalındığı, ilk halinin yükümlülükler ve yaptırımlar açısından ülkemiz iş dünyasının gerçeklerine tam olarak uyum sağlamasının zor olduğu ve bu nedenle çeşitli değişikliklere uğramakta olduğuna işaret etti.

Paneli değerlendiren İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Kubilay, kanunun yasalaşmasından daha önemli olanın uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözümleri olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Kanunun ruhundan sapmasının temelinde ülkemizdeki diğer kanunlarla uyum sorunu yaşadığı  hatta kimi zaman çelişkilerle dolu olması gösterilmiştir.

Özellikle Kurumsal Yönetim, Bağımsız Denetim ve İç Denetim konularına kanunun getirdiği yeniliklerin uygulama alanı ve yöntemleri hala netliğe kavuşmamıştır. İkincil mevzuat ya geç hazırlanmakta ya da eksiklikler içermektedir. Öte yandan yine kanunla ilgili ikincil mevzuat hazırlanmasında ve yürütülmesinde değişik kurumlar ve bakanlıklar arasında yetki kargaşası yaşandığı görülmektedir.” “Şirket ana sözleşmelerini acilen gözden geçirin”

Deloitte Türkiye’nin Baş Hukuk Müşaviri Lerzan  Nalbantoğlu, şirket ana sözleşmelerinin acil olarak gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Nalbantoğlu, denetime tabi oldukları halde henüz kapsamı belli olmayan anonim şirketlerde ve hâlihazırda hiç denetime tabi olamayan limited şirketlerin de yakın gelecekte bağımsız denetime tabi olacaklarının beklendiğini söyleyerek, “Bu şirketlerin gerekli hazırlığa şimdiden başlamaları tavsiye ediyorum. Kurumsal yönetim ve bağımız denetim uygulamalarında başarıyı getirecek en temel faktörün taraflar arasında açık bir iletişim ve şeffaflıktır” dedi. Ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şirketlerin iç yönergelerini de hazırlaması öneren Lerzan Nalbantoğlu, bu yolla şirketlerdeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesinde önemli bir yol kat edileceğini kaydetti.

Panelistlere teşekkür belgelerini İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Muğan ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Kubilay verdi.