Maliye Bakanlığı’ndan 'vergi' açıklaması

   Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Vergide Abidik Gubudik İşler" haberine ilişkin, "Söz konusu haberde mükelleflere ait uzlaşma bilgileri verilerek, varılan uzlaşma sonucunda yapılan indirimler hakkında kamuoyunda yanlış ve maksatlı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

  Maliye Bakanlığı tarafından bir gazetede yer alan ’Vergide Abidik Gubudik İşler’ başlıklı haber üzerine yazılı açıklama yapıldı. Uzlaşma müessesesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Uzlaşma müessesesinde yazılan inceleme raporunun ilgili mevzuat karşısındaki durumu, idarenin konu hakkındaki görüşü, olayın yeterince delillendirilip delillendirilmediği, tarhiyatın yargı mercilerinde dava konusu yapılması halinde idarenin lehine sonuçlanıp sonuçlanmayacağı gibi hususlar dikkate alınmaktadır" denildi.

  Söz konusu haberde Başkanlığın uzlaşmaya dair bazı işlemlerinin Sayıştay denetçilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hesaplarında yaptığı inceleme sırasında tespit edildiği ifade edildiği hatırlatılan açıklamada, Başkanlığın işlemlerinin Sayıştay tarafından incelenmesi sonucu düzenlenen 2011 ve 2012 yıllarına dair taslak denetim raporlarında böyle bir tespitin bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, "Ayrıca bahsi geçen raporda, idaremiz işlemlerinden uzlaşma ile ilgili olanlar da dahil bir kısmı ile ilgili görüşlere yer verilmiş, ancak bütün bunlara Başkanlığımızca 24.05.2012 tarihinde gerekli cevaplar verilmiştir. Diğer taraftan Sayıştay tarafından tanzim edilen raporların TBMM’ye sevk edilmesi konusu 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda düzenlenmiş olup, söz konusu raporların sevk edilememesi hususunun Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir ilgisinin olmadığı tabiidir" ifadelerine yer verildi.

  Söz konusu haberde, mükelleflere ait uzlaşma bilgileri verilerek, varılan uzlaşma sonucunda yapılan indirimler hakkında kamuoyunda yanlış ve maksatlı bir algı oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca bir mükellef hakkında yapılan işlemle diğer mükellefler hakkında yapılan işlem mesnetsiz bir şekilde karşılaştırılarak yine kamuoyu önünde yanlış ve yanlı bir algı oluşturulma hedefinin güdüldüğü belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan uzlaşma çalışmalarında, her bir raporun titiz bir şekilde incelendiği ve tarhiyata esas rapor ilgili mevzuat karşısında değerlendirilerek bir sonuca varıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  "Bu açıdan habere konu edilen mükellefler bakımından yapılan uzlaşma sonucu tamamen bu mevzuat değerlendirmesinin bir neticesidir. Ayrıca, uzlaşmalarda sadece bir mükellefe değil sektörel incelemeler neticesinde benzer durumda olan bütün mükelleflere eşit uygulamalar yapılmıştır. Diğer taraftan haberde yer alan karşılaştırma hem geçersizdir hem de özellikle belirli bir mükellefin seçilmiş olması manidardır. Kamuoyu tarafından şu husus açık bir şekilde bilinmelidir ki, Bakanlığımız hiçbir ayrım gözetmeksizin hukukun içinde kalarak ve mükellef hak ve hukukunu da gözeterek kayıt dışılıkla mücadele etmeye devam edecektir."