Davutoğlu: "Fasıl açılıyor"

  Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB’nin fasıl kararıyla ilgili, “Faslın açılmasına karar verildi. Hiçbir şekilde ertelenmesi ve yeniden görüşülmesi söz konusu değil” dedi.

  Dışişleri Bakanlığı, AB Genel İşler Konseyi’nde, 22. faslın açılması konusunda oybirliği sağlanmış olmasından dolayı memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

   Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, katılım müzakerelerinde uzun süredir yaşanan durgunluk nedeniyle zor bir dönemden geçmekte olan AB ile ilişkiler açısından bu yetersiz ancak doğru yönde atılmış bir adım olduğu vurgulanarak, “Hükümetlerarası Konferans, Komisyon’un yıllık Türkiye İlerleme Raporu’nu sunmasının ardından bilahare belirlenecek bir tarihte toplanacaktır. Türkiye-AB ilişkileri, geçmişi 50 yıllık bir sürece dayanan çok yönlü ve köklü ilişkiler manzumesidir. Üyelik müzakereleri bu ilişkinin temel unsurlarından birini teşkil etmiş ve Hükümetimizin de stratejik bir tercihi olagelmiştir. AB üyesi ülkelerin katılım müzakerelerinde ahde vefa ilkesine uygun davranmalarını önemle bekliyoruz.

Türkiye 2005 yılında başladığımız müzakere süreci kapsamında siyasi ve ekonomik kriterlere tam uyum sağlama yönünde, karşısına çıkarılan tüm engellemelere rağmen, adımlarını kararlılıkla atmaya devam edecektir” denildi.