Spor Genel Müdürlüğü, o iddiayı yalanladı

    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, "Danıştay’ın aldığı kararla bürokratların bağımsız spor federasyonların genel kurullarında oy kullanamayacağı" iddiasını yalanladı. Spor Genel Müdürlüğü’nden bazı basın-yayın organlarında yer alan, "Danıştay’ın aldığı kararla bürokratların bağımsız spor federasyonların genel kurullarında oy kullanamayacağına" yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

   14 Temmuz 2004 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü’nün yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, statüdeki maddelerden birinin Spor Genel Müdürlüğü temsilcilerinden 15 kişinin spor federasyonlarının genel kurullarında oy kullanmasına yönelik olduğuna dikkat çekildi. Çıkan haberlerde adı geçen 2004 yılı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı adayı Mahmut Kulein’in, 15 Eylül 2004 tarihinde yürüklükteki çerçeve statünün bazı maddelerinin iptali için mahkemeye başvurduğunun hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

   "Mahkemenin ilerleyen dönemlerinde konu, Danıştay 10. Dairesi ve nihayetinde Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin 19 Mart 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yer alan kararında mevcut çerçeve statünün dayanağı olan yasada 1 yıl içinde değişiklik yapılmasına hükmedilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış ve 29 Mart 2011 tarihinde 6215 Sayılı Kanun ile 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu’nun Ek 9. maddesi değiştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile bağımsız spor federasyonlarının genel kurul delege sayısının yüzde 10’unun genel müdürlük temsilcilerinden oluşacağı hükme bağlanmıştır.

   19 Temmuz 2012 tarihinden itibaren ise 6215 Sayılı Kanun ile değiştirilen 3289 sayılı kanunun ek 9. maddesine istinaden yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik geçerlidir. Tüm bu kronolojik sıralamadaki gelişmelerden de anlaşılacağı gibi, son dönemde basın yayın organlarında yer alan bilgiler, 29 Mart 2011 tarihinden itibaren hükmü kalmayan eski düzenlemeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla, basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bağımsız spor federasyonlarının genel kurullarında oy kullanacak delegelerin oluşumunu engelleyecek herhangi bir husus bulunmamaktadır."