18 Nisan 2024, Perşembe Web TV Foto Galeri Sosyal Medya Mobil Uygulamalar Arşiv
 
 

Çiçek’ten üslup uyarısı    Meclis’in eylem yeri olmadığını söyleyen Çiçek, "Meclis başka eylemlerin odağa haline gelirse bundan hepimiz zarar görürüz" dedi.

TBMM Başkanı Çiçek, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirdiği 24. dönem 3. yasama yılı değerlendirme toplantısında, Meclis’teki üslup sorununa ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Geçen dönemlerle karşılaştırıldığında bu yasama döneminin çok daha gergin ve üslup bakımından kırıcı geçtiğini ifade eden Çiçek, Genel Kurul’da yapılan konuşmaları tarayarak, ’Kaba ve Yaralayıcı Sözler’ konulu bir derleme yaptıklarını, sözkonusu derlemenin 110 sayfadan oluştuğunu söyledi. Bu çalışmayı, Meclis’te grubu bulunan siyasi parti liderlerine gönderdiğini hatırlatan Çiçek, Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda hakaret içeren, kaba ve yaralayıcı sözlerden kaçınılmasını teminen Genel Başkanlar tarafından uygun görülecek yol ve yöntemlerle çaba gösterileceğine inancını dile getirdiğini hatırlattı.

Ancak, aradan geçen süre zarfında Genel Kurul’da kullanılan ifadelere bakıldığında, olumlu bir gelişme olmadığının, asla tasvip edilmeyecek ifadelerin hala kullanıldığının son ana kadar görüldüğünü belirten Çiçek şunları kaydetti: "Milli mücadeleyi yürüten Gazi Meclis’e ve aziz Türk milletinin temsilcilerine yakışmayan bu ifadelerin Meclis’in, milletvekillerinin ve genel olarak siyaset kurumunun halk nezdindeki itibarını zedelediğini üzüntüyle müşahede ediyorum. Bu tip yaralayıcı, kaba, hakaret içeren sözler ve temiz dil içermeyen beyanlar sadece meclis kürsüsüyle kalmadı, internet üzerinden insanların aile hayatlarına kadar uzanmaya başladı. Bunlar, son derece yakışıksız, milletvekiline yakışmayan ve sorumluluktan uzan beyanlardır. Söz uçuyor ama yazı kalıyor. Yıllar sonra tutanakları inceleyecek olanlar geçmiş dönemlerle aradaki üslup farkını göreceklerdir. Umarım önümüzdeki yasama yılında daha yapıcı bir üslup Genel Kurula hakim olur. Bu konuda herkesi sorumluluğa davet ediyorum. Burada herkes konuşacak ama içtüzük itibarıyla kaba olmayacak, yaralayıcı olmayacak, herkes temiz bir uslup kullanacak. Meclis kaba sözlerin kullanıldığı mekanlar olamaz. Meclisimiz, hepimizi üzecek başka türlü eylemlerin odağı haline gelirse bundan hepimiz zarar görürüz. Meclis eylem yeri değildir. Kamu düzeni ile ilgili kuralları biz koyarız. Koyduğumuz kurallara önce milletvekilleri olarak biz uymalıyız. Gece yarılarına kadar çalışıp kuralı koyup ilk ihlal edenler biz olmamalıyız."

ANAYASA ÇALIŞMALARI

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM’de düzenlediği 24. Dönem 3. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda 1 yıl içinde TBMM çatısı altında yapılan çalışmaların bilgilerini sundu. 24. Dönem 3. Yasama Yılı içinde meclis çalışmalarına katkı sağlayan siyasi parti genel başkanları, başkanlık divanı üyeleri, partilerin grup başkanvekilleri, komisyon başkanları, milletvekilleri ve idari teşkilat çalışanlarına teşekkür eden Cemil Çiçek, “Her zaman ifade ettiğim gibi insan onurunu esas alan, hak ve özgürlüklerin standardını yükselterek onları teminat altına alacak olan, etkin ve verimli bir devlet hizmetini temin için, dengeleri iyi kurulmuş yeni bir anayasa hazırlamak milletimize taahhüdümüzdür.

Bunun sorumluluğu omuzlarımızdadır, taahhüdümüzü yerine getirinceye kadar da omuzlarımızda durmaya devam edecektir. Bu sorumlulukla, TBMM’de temsil edilen dört siyasi partinin katılım ve katkılarıyla yürütmekte olduğumuz anayasa yazım çalışmaları bu yasama yılında da sürdürülmüştür” diye konuştu.

Sivil bir anayasa yapmak üzere 19 Ekim 2011 tarihinde dört siyasi partinin katılımı ile çalışmalarına başlayan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun katılım aşamasının 2012 yılının nisan ayı sonuna kadar devam ettiğini belirten Cemil Çiçek, 17 Mayıs 2012 tarihinde fiilen başlayan yazım aşaması ise halen devam ettiğini belirtti. Komisyon yazım aşamasında vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin görüşlerini de dikkate alarak taslak bir metin oluşturmaya çalışıldığını belirten Çiçek, bu kapsamda maddelerin ilk müzakerelerinin sona erdiğini ifade etti.

İlk müzakerelerde siyasi partilerin yeni anayasada yer almasını önerdiği maddeler ile müzakereler sırasında yapılan ekleme, birleştirme ve çıkarmalar neticesinde 177 maddelik bir ham metnin ortaya çıktığını söyleyen Çiçek, “Bu ham metinden bir anayasa taslağı ortaya çıkarabilmek amacıyla ikinci müzakerelere başlanmıştır. İkinci müzakerelerde, maddeleri önce siyasi partilerin görevlendirdiği danışmanlar görüşmüş ardından Yazım komisyonu maddelerde uzlaşmaya çalışmıştır. Son aşamasına gelinen bu ikinci müzakereler neticesinde bugün itibarıyla 48 maddede tam mutabakat sağlanmıştır. 129 maddede ise siyasi partilerin çeşitli şerhleri bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

Şerhler başta olmak üzere üzerinde anlaşmaya varılamayan konularda daha yoğun bir çalışma süreci başlatabilmek amacıyla 9 ve 10 Temmuz 2013 tarihlerinde siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ettiğini, genel başkanlarımız Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının sürdürülmesine destek verdiklerini ifade ettiklerini söyleyen Çiçek, “450 günde 449 saat çalışmıştır. Bu çalışma temposu tatmin edici değildir. Anayasa gibi önemli konunun her gün bir saat çalışarak sonlandırılması mümkün olmayacağından, komisyonumuz çalışma süresini artırarak çalışmalarına devam etme kararı almıştır.

Yazım Komisyonu da mevcut şerhleri giderme yönündeki çalışmalarını bundan sonra çok daha yoğun bir şekilde devam ettirecektir. Artık Komisyonumuzun sorumluluğu milletimizin ümidinin boşa çıkarılmaması ve beklediği anayasanın ortaya konması noktasında daha da artmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların heba edilmemesi gerekmektedir. Ümit ediyorum ki komisyonumuz uzlaşmaya vararak milletimizin beklentisi doğrultusunda bir metin ortaya çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.

"MECLİS İÇTÜZÜĞÜ HAZIRLANMALI"

Yeni Anayasa çalışmaların yanında, Meclis’in saygınlığını artıracak, ihtiyaç duyulan yasaları katılımcı bir anlayışla çıkarmayı kolaylaştıracak, etkin bir denetime imkan verecek ve Meclis’in verimli çalışmasını sağlayacak yeni bir içtüzüğün hazırlanmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirten Çiçek, bu çerçevede, TBMM İçtüzüğü’nün önceki çalışmalar ışığında ele alınıp değerlendirilmesi ve ortak bir çalışma ile yeni bir İçtüzük hazırlanması için kurulan İçtüzük Uzlaşma Komisyonunda görev alacak ikişer üyenin isimlerinin bildirilmesi istemiyle siyasi parti grup başkanlıklarına 5 Aralık 2012 tarihinde yazılı davet gönderdiğini, davet üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubundan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Ankara Milletvekili Haluk İpek, Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Bursa Milletvekili Turhan Tayan, İzmir Milletvekili Oğuz Oyan, Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz, Kütahya Milletvekili Alim Işık, Barış ve Demokrasi Partisi grubundan Adana Milletvekili Murat Bozlak ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın isimleri bildirildiğini açıkladı.

Komisyon üyeleri ile 3 Temmuz 2013 tarihinde yaptığı toplantıda siyasi partilerin her maddesinde uzlaştığı bir içtüzük taslağının hazırlanamadığının anlaşıldığını söyleyen Çiçek, komisyonun İçtüzük’ün 86 maddesini aynen, 65 maddesini değiştirerek kabul ettiğini, 10 maddesini ilga ettiğini, 1 yeni madde ihdas ettiğini, ancak, 20 veya 22 madde üzerinde mutabakat sağlayamadığını ifade eden Çiçek, 3 Temmuz 2013 tarihli son toplantının ardından hazırlanan ve çalışmaları ayrıntılı olarak belgeleyen metnin, kendisi tarafından siyasi parti genel başkanlarının bilgi ve değerlendirmelerine sunulduğunu söyledi.

2. Yasama Yılında siyasette açık, dürüst ve hesap verebilir bir anlayışın yerleştirilmesi ve siyasi etik konusunun ayrıntılı olarak incelenip etik ilkelerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu’nun 3. Yasama Yılında da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiçek, “3. Yasama Yılında 9 toplantı gerçekleştiren Komisyonun 16 Ekim 2012 tarihli toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde bir Siyasi Etik Kurulu kurulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Komisyonca, Kurulun çalışma usul ve esaslarının tespit edilmesi, milletvekilliği ile bağdaşmayan işlerin düzenlenmesi ve siyasi etik ilkelerinin belirlenmesi amacıyla bir kanun teklifi taslağı hazırlanmış ve Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapılan 8 toplantıda hazırlanan taslak üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu, 19 Aralık 2012 tarihli toplantısında çalışmalarına ilişkin raporuna ve kanun teklifi taslağına son şeklini vermiş, komisyon raporu ile ekinde yer alan kanun teklifi taslağını 26 Aralık 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunarak çalışmalarını sonlandırmıştır. Teklif taslağı Başkanlıkça görüş için siyasi parti gruplarına gönderilmiştir” dedi.

16 Temmuz 2013
Etiket; tbmm, tbmm başkanı, cemil çiçek, swiss otel Yazdır   |   Paylaş

İlgili haberler


Irak-Suriye tezkeresi kabul edildi
Tezkere Meclis'te: CHP ve HDP 'hayır' diyecek
"Kaza değil, kader değil cinayet! Soma'yı unutma!"
'Torba kanun' Meclis'ten geçti
Erdoğan için Kordon'da 101 pare top atışı
Erdoğan Resmen 12. Cumhurbaşkanı
Antandros İçin Destek Arayışı
4 Eski Bakan Hakkında Komisyon Kurulacak
 
Bu yazı için yapılan yorumlar ( 0 ) + Yorum Yaz

Yorum bulunamadı !..

 
facebook.com/HaberEgeli
 
Diğer Haberler
TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ MUĞLA TEMSİLCİLİĞİ'NDEN İSRAİL' E SERT UYARI
78 YILDIR KANAYAN YARA: BORALTAN
NEFRET ÜRETMENİN MANTIĞI DEĞİŞMİYOR
İLK KURŞUN MUAMMASI
İLHAN İŞMAN ADAY ADAYI OLDU
GEMİNİZİ BATIRDIK ÖZÜR DİLERİZ
HALAÇOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ERMENİ SOYKIRIMI EMPERYALİST BİR YALANDIR
MANİSA DGYD 'NİN KONUĞU ÖNALAN
Bu nasıl adalet?
Her türlü şiddete hayır!
EYT'de son durum ne
Mülteci çocuklar için deklarasyon
Kaya: Kocaoğlu aymazlık içinde
Kocaoğlu'ndan ilçe belediyesine tepki
Katar'a ablukayı İzmir ile kırdık
Dostları olan zengindir
Demokrasi tek yol
15 Temmuz şehitlerinin isimleri gökyüzünde
15 Temmuz'u Batı'ya anlatıyoruz
 
+ Çok okunan haberler

WEB TV Tüm videolar
Deplasmanda plasebo
 
Şeyhim kainata alışamadım
 
 
FOTO GALERİ Tüm galeriler
 
 
 
? Anket
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Kim Olur?
 
   
Spor Kent Haberleri Politika Ekonomi Yazarlar Sağlık Eğitim Asayiş Kültür Sanat Yaşam Dünya Magazin
facebook.com/haberegeli twitter.com/haberegeli Google+   Anasayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Künye
Sitene Ekle
İletişim

© Copyrigth 2013 haberegeli.com tüm hakları saklıdır
  Sitemiz abonesidir