EÜ Tıp çalışanları isyan etti

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan sağlık teknikeri ve hemşireler, "İş yüklerinin artırıldığı, emeklerinin karşılığını alamadıkları ve hastane yönetiminin adil olmayan uygulamalara gittiği" gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Eylem nedeniyle, servislerde acil hastalar dışında kimseye bakılmadı. Poliklinik önünde toplanan yüzlerce sağlık çalışanı ellerinde, "Malzeme yok, hasta çok", "Hemşire odası hakkımız" ve "Döner sermaye hemşireye dönmüyor" yazılı dövizler taşırken, "Birleşe birleşe kazanacağız" ve "Sağlık çalışanı köle değildir" sloganları attı.

Çalışanlar eylem alanına getirdikleri dilek ağacına ise taleplerini yazdı. Ağaç daha sonra, başhekimlik önüne getirilerek, yetkililere teslim edildi. Alkış ve sloganlarla hastane yönetiminin uygulamalarını protesto eden sağlık çalışanları, ellerindeki kırmızı renkli balonları da havaya bıraktı. Türk Sağlık Sen üyelerinin düzenlediği iş bırakma eylemine, Genel Sağlık İş, SES, Sağlık Sen ile Türk Hemşireler Derneği de destek verdi.