Yorgancılar'dan 10 numara uyarısı

Ege Bölgesi Sanayi Odası  (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 1 Temmuz’dan itibaren akaryakıt ürünleri haricinde kalan petrol ürünleri için sanayicilere getirilen uygunluk yazısı yükümlülüğünün ticari hayatın normal akışına hiç uygun olmadığını savundu.

Yorgancılar, “EPDK’nın kötü niyetlilere ve kötüye kullanımlara önlem alma düşüncesiyle hazırladığı anlaşılan Tebliğ ile getirilen uygunluk yazısı alınması, yenilenmesi ve kapatılması işlemleriyle bu işlemler için öngörülen ağırlaştırılmış bürokrasi, bizlerin mevcut yüklerine yeni, zahmetli, maliyetli ve üstelik ticari hayatın normal akışına hiç uygun olmayan gereksiz bir yükümlülük eklenmesi anlamına geliyor” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 24 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile sanayicilere “uygunluk yazısı” yükümlülüğü getirildi. Tebliğin uygulanmasına ilişkin tarih ise 1 Temmuz 2013 olarak belirlendi.

Kamuoyunda 10 numara yağ sorunu olarak bilinen ve akaryakıt dışı petrol ürünlerinin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik Tebliğ’in kapsamına 67 petrol ürününün girdiğini hatırlatan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Yorgancılar, “Bu ürünlerin sevkiyat başına 150 kilogramı aşması halinde uygunluk yazısı alınması zorunludur. Her bir varilin yaklaşık 200 kg. olduğu varsayıldığında bu yeni uygulama sanayicinin tamamını ilgilendirmektedir” diye konuştu.

EPDK tarafından verilecek uygunluk yazısının geçerlilik süresinin her yılın 31 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde o yıl için verilmiş uygunluk yazılarının asıllarının EPDK’ya iade edilmesi gerektiğinin altını çizen Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç olarak izin süreci neredeyse akaryakıt harici petrol ürünlerinin karneye bağlanması anlamına gelmektedir. İzin için her yıl veya yıl içinde her talepte yeniden uygulanacak bir izin süreci öngörülmüştür. Tıpkı Yatırım Teşvik Belgelerindeki uygulamaya benzer olarak, alınan her uygunluk yazısının kapatma işlemi yapılacaktır. Üstelik Maliye Bakanlığı 14.12 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 421 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu ürünlerin satışını/ithalatını yapan yaklaşık 300 firmaya 01.Eylül.2013 tarihinden itibaren elektronik fatura 2014 takvim yılı için de elektronik defter tutma zorunluluğu getirmiştir. Bu ürünlerin kimlere ve hangi miktarda satıldıkları gibi detaylar ilgili idarelerin denetim birimlerince kolayca ve anında izlenebilecektir.

‘Uygunluk yazısı’ alınabilmesi için yapılacak izin başvurusu için gerekli belgeler, belgelerin ekleri, izin süreci ve diğer hususlar sanayicilerimiz için normal ticaretin akışına ve icaplarına uymayan fuzuli yere çok ağır bir bürokrasi, maliyetli ve üretim faaliyetlerimizi olumsuz etkileyecek boyuttadır. Bu nedenle bu tebliğ ya yürürlükten kaldırılmalı ya da sanayicinin maduriyetini giderecek şekilde esnetilmelidir. ”