Sanayicimizin geleceğe bakışı çok daha olumludur

  Sanayicimizin geleceğe bakışı çok daha olumlu bir hal almıştır. Böylelikle hem ülkemizin üretim kapasitesi artmakta hem de ekonomi sağlıklı bir şekilde büyümektedir” dedi.

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Merkez Bankası tarafından açıklanan Haziran ayı Kapasite Kullanım Oranı’nı değerlendirdi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarının 2013 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 75,3 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Ergün, “İmalat sanayi kapasite kullanım bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artmıştır. Haziran ayı kapasite kullanım oranları 2012 yılı ortalama kapasite kullanım oranını yüzde 1,1 aşmıştır” diye konuştu. Türkiye’nin 2012 yılında mütevazı büyümesinin ardından bu yılın ikinci çeyreği ile birlikte üretimini artırdığını ve büyümesini hızlandırdığını ifade eden Bakan Ergün, “Daha önce elde ettiğimiz veriler büyümenin zaten devam ettiğini göstermekteydi.

  Bugün açıklanan kapasite kullanım oranları da önceki tahminlerimizi desteklemektedir. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı geçen sene ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Özellikle ara malı ve yatırım mallarında bu fark kendini hissettirmektedir. Bu veriler umut vericidir. Yatırım malı talebi tekrar canlanmaya başlamıştır. Sanayicimizin geleceğe bakışı çok daha olumlu bir hal almıştır. Böylelikle hem ülkemizin üretim kapasitesi artmakta hem de ekonomi sağlıklı bir şekilde büyümektedir” şeklinde konuştu. Bakan Ergün, Türkiye’de imalat sanayisinin büyümenin ana dinamiği olduğu söyleyerek, ihracatın yüzde 94’ünü gerçekleştirmesinin yanı sıra tüm sektörleri ayağa kaldıran bir yapıya sahip olduğuna işaret etti.

  Bu özellikleriyle imalat sanayine ayrı bir önem verildiğine işaret eden Ergün, şunları kaydetti: “İmalat sanayi firmalarının daha hızlı gelişmesi amacıyla altyapıyı güçlendiriyoruz. Organize sanayi bölgelerini daha etkin hale getirirken, imalat yapan firmaların kümelenme faaliyetleri için çalışmalar yapıyoruz. İmalat sanayi firmalarının inovasyona, Ar-Ge’ye yönelmelerini teşvik ediyor, bununla ilgili destekler veriyoruz. Sanayicilerimiz ile üniversiteler arasındaki bağlantıyı kuvvetlendiriyoruz ve bu bağlantıların uzun vadeli olmasını sağlıyoruz.

  Biliyoruz ki orta ve uzun vadede orta gelirli ülkeler arasından sıyrılıp yüksek gelirli ülkeler arasına geçmemizde sanayimiz kilit rol oynuyor. Sanayicimiz bu amaçla hem daha çok üretmeli hem de ürettiği ürünlerin katma değeri yüksek olmalıdır. Mutluluk veren nokta şudur ki hem bakanlık olarak biz hem de sanayicilerimiz bu vizyona sahiptir. Sanayicimizin riskleri doğru değerlendiren ve dünyayı takip eden yapısı ile verdiğimiz destekler ve ülkenin sahip olduğu istikrar Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler arasına taşıyacaktır.”