19 Mayıs 2024, Pazar Web TV Foto Galeri Sosyal Medya Mobil Uygulamalar Arşiv
 
 

TGF: Barışa yönelik adımlar desteklenmeliTürkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) 41. Başkanlar Konseyi Toplantısı Bursa’da yapıldı. Toplantıya katılmak üzere Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 65’i meslek örgütü başkan ya da temsilcisi olmak üzere 175 katılımcı, mesleki sorunların çözümü için Bursa’da buluştu.

TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın ardından açıklanan sonuç bildirgesinde, ülkemizin içinde bulunduğu hassas sürece dikkat çekilerek, barışa yönelik atılan iyi niyetli adımların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Bildirgede, birlik, beraberlik ve kardeşliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu kaydedilirken, süreci manipüle etmeye çalışanlara karşı da dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

TGF Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde, “Bu doğrultuda gerçekleşen çalışmaların iyi niyetli olanlarının, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız. Ancak bu sürecin, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıracak biçimde çevrilmesi yönündeki art niyetli çabalar karşısında da uyanık olunması gerektiğine inanıyoruz. Emperyalizme karşı herhangi bir etnik köken gözetilmeksizin topyekun verilen ve halkın her kesiminin kanıyla-canıyla iştirak ettiği büyük kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür ve son tahlilde parçalanma hedefine yönelik manipülasyonlara da asla izin verilemez” denildi.

Anadolu basınının sorunları ve çözüm önerilerinin de yer aldığı bildirgede, TGF olarak yerel medyanın güçlenmesi, basın ve ifade özgürlüğünün temini için yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam ettirileceği vurgulandı.

TGF üyesi 65 meslek örgütünün başkan veya temsilcilerinin katıldığı toplantıda kamuoyuna duyurulmak üzere alınan kararlar şöyle:

 TGF 41. Başkanlar Konseyi Sonuç Bildirgesi

 1-Ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşliğe en fazla gereksinim duyulan günleri yaşıyoruz ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu doğrultuda gerçekleşen çalışmaların iyi niyetli olanlarının, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine inanmaktayız. Ancak bu sürecin, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldıracak biçimde çevrilmesi yönündeki art niyetli çabalar karşısında da uyanık olunması gerektiğine inanıyoruz. Emperyalizme karşı herhangi bir etnik köken gözetilmeksizin topyekun verilen ve halkın her kesiminin kanıyla-canıyla iştirak ettiği büyük kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür ve son tahlilde parçalanma hedefine yönelik manipülasyonlara da asla izin verilemez.

 2-Ülkemizin en geniş katılımlı meslek kuruluşu olan TGF’nin,  üyesi bulunmayan illerde örgütlenme çalışmaları artırılarak sürdürülecektir. Böylelikle, yerel basın faaliyetleri güçlü olan bu kentlerdeki meslektaşlarımızın sesi olunacak ve onların meslek örgütlerinin de TGF çatısı altında güçlü bir şekilde temsil edilmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla TGF bünyesinde bir komisyon kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu arada İstanbul’daki meslek kuruluşlarının Anadolu illerine atama yoluyla seçtikleri temsilciliklerin, o ili veya yöreyi örgütsel anlamda temsil etmedikleri, her fırsat ve zeminde ilgili kurum ve kuruluşlara doğru biçimde anlatılmalıdır.  

 3-Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Anadolu Medya Zirvesi ve 41. Başkanlar Konseyi toplantısı, meslek kuruluşlarının, mesleki sorunların çözüm mücadelesinde güç birliği içinde olmaları açısından da çok önemli bir örnek olmuştur. Üyemiz ASGD’nin, ÇGD Bursa Şubesi ile birlikte düzenlediği etkinliklerde ortaya çıkan dayanışma tablosu, Bursa’dan bütün Anadolu’ya yansıyan anlamlı bir örnek olmuştur. Bölünmüş ve parçalanmış yapısıyla zorluklar içinde boğuşan, bu nedenle de erk sahipleri tarafından kolaylıkla yönetilen medyanın kurtuluşu aslında işte bu türden güç birliklerinden geçmektedir. TGF, meslek kuruluşlarının gerek demokrasi ve özgürlükler konusunda, gerekse mesleki sorunlar karşısında yan yana gelerek, omuz omuza vererek sürdürecekleri mücadeleleri her zaman desteklemiş, bundan sonra da destekleyecektir.

 4-Bursa’da yapılan TGF 41.Başkanlar Konseyi Toplantısı kapsamında TGF Yüksek İstişare Kurulumuz da toplanmış, ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan, TGF YİK Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden seçilmiştir. Aynı şekilde Onur Kurulumuz ve Denetleme Kurulumuz da toplantılarını gerçekleştirerek, Onur Kurulu Başkanlığı’na Antakya Cemiyet Başkanımız Ahmet Abdullahoğlu, Denetleme Kurulu Başkanlığı’na da Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Gökhan Erkmen yeniden seçilmişlerdir.

 5-Büyükşehir Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte illerde ve ilçelerde yayınlanan resmi ilan alan gazeteler ile Basın İlan Kurumu’nun şubesi olmayan illerdeki resmi ilan alan gazetelerin çektikleri güçlükleri sona erdirebilmek için çalışmalar başlatılmış, bu konu da Başkanlar Konseyi’nin öncelikli konusu olarak belirlenmiş ve detaylı biçimde görüş alışverişinde bulunulmuştur. İl ve ilçelerde ayakta kalma mücadelesi veren yerel gazetelerin bu yasa ile birlikte yaşadıkları ve yaşayacakları sıkıntıların, bir rapor halinde Basın İlan Kurumu’yla paylaşılması kararlaştırılmış, konu ile ilgili olarak kurulan komisyon çalışmalarına başlamıştır.

 6-Basın İlan Kurumu’nun, 195 Sayılı Kanunu’na dayalı olarak meslek örgütlerine ayırdığı payın adaletli bir dağılımla gerçekleşmediği bilinmektedir. TGF’nin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda bu paydan, Basın İlan Kurumu’nun şubelerinin bulunduğu illerdeki meslek örgütlerinin de yararlandırılmaya başlanması olumlu bir adımdır, ancak yeterli değildir. Bu payın TGF’ye aktarılması ve Federasyon aracılığı ile Anadolu’daki derneklerin herhangi bir ayırım gözetilmeksizin yararlandırılması nihai hedeftir.  Bu nedenle aynı zamanda BİK Genel Kurulu Üyesi olan TGF Genel Başkanı Atilla Sertel’in, son BİK Genel Kurulu’nda dile getirdiği ve her meslek kuruluşunun maddi destek alması gerektiğine ilişkin adaletli dağılım talebi sonuna kadar desteklenecektir.

 7-Türkçe konuşan ülkelerdeki meslek örgütlerimizle ortak projeler geliştirilmesi ve o ülkelerdeki meslektaşlarımızla yakın ilişkiler kurularak birlikte etkinlikler düzenlenmesi hiç kuşkusuz karşılıklı yararlı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu konuda TGF tarafından başlatılan çalışmaların hızlandırılarak Türkiye ile Türki Cumhuriyetler’de mesleğimiz adına gelişmeye katkı koyucu, karşılıklı mesleki ve kültürel etkinlikler için projelerin somut biçimde hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştır. İlk planda Türk Dünyası Gazeteciler Birliği’nin kurulması amaçlanmakta ve bunun sonrasında kurulması düşünülen Dünya Gazeteciler Federasyonu ile entegrasyonu hedeflenmektedir. Bu konu, Osmaniye TGF Delegesi Menderes Demir’in komisyon başkanlığında yürümekte ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmaktadır.

 8-Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde öne çıkan, bünyesinde barındırdığı 77 meslek örgütü ve 20 binden fazla meslektaşımızın temsilcisi olarak, ülkemizin en geniş katılımlı meslek kuruluşu olan TGF’nin gücünün azaltılmasına yönelik çabaların son aylarda artması manidardır. TGF’nin etkin konumundan ve dik duruşundan rahatsızlık duyan kesimlerin oyununa gelenlerin, “TGF yıpransın da nasıl yıpranırsa yıpransın” diyenlerin maşası olanların, Bursa’da yapılan 41.Başkanlar Konseyi’ni engelleme çabaları son derece düşündürücüdür.  Belediyeler başta olmak üzere Bursa’daki kamu kuruluşlarına resmi yazılar yazılarak organizasyona destek verilmemesinin talep edilmesi, bu başarılmayınca, Başkanlar Konseyi öncesinde yapılan ‘Anadolu Medya Zirvesi’ panelinin konuşmacılarına, programdan çıkmaları yönünde baskı uygulanması, aslında TGF’nin mesleki mücadele açısından ne denli doğru bir yolda ilerlediğini ortaya koymuştur. Nitekim Bursa organizasyonunu engelleme çabaları sonuç vermemiş, tam tersine tüm Başkanlar Konseyi toplantılarının en görkemlisi olmuştur. Köstek olanların da acz içinde oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır.

 9-Bazı illerde basın savcılıklarının meslektaşlarımız üzerinde yoğun bir baskı kurdukları, gazete sahiplerinin yıldırma amaçlı ifadeye çağrıldıkları ve üst üste para cezalarına hedef oldukları tespit edilmiştir. Antalya’da yaşanan son örnekte, gazete sahipleri, savcılık görevlisi memurlarının hesap sorma amaçlı taciz içeren sorularına muhatap olmak zorunda kalmışlardır. Karadeniz Ereğli’de de, özellikle haftalık gazetelerin üzerinde, çıkmadıkları sayılarla ilgili olarak dilekçe istenmesi, ağır para cezalarının uygulanması manidardır. Mevcut yasa ise, sadece yayınlanan gazetelerin her nüshasının savcılıklara teslimini öngörmektedir. TGF, konuyu iller bazında takip etmeye ve gerekli açıklamalarla konuyu gündemde tutmaya kararlıdır.

 10- Meslektaşlarımızın en az bir yabancı dili pratik konuşmalarının çok önemli olduğundan hareketle üretilmesi planlanan AB kaynaklı projelerimiz, Doğan Haber Ajansı Londra Muhabiri Aynur Özgür’ün çalışmalarıyla devam etmektedir. Bu proje ile 18-29 yaş grubundaki 100 gazetecinin, İngiltere’de 8 hafta veya daha uzun süreli eğitim ile yabancı dillerinin geliştirilmesine olanak sağlanacaktır. Bu arada farklı ülkelerdeki gazeteciler ile 30’ar günlük değişim programı gerçekleştiren ve bunun ilk ayağını Portekiz ile gerçekleştiren Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin hayata geçirdiği AB projesi diğer meslek kuruluşlarına da yol göstermesi açısından güzel bir örnek olmuştur.

 

24 Nisan 2013
Etiket; TGF, Gazeteciler, Federasyonu, Barış Yazdır   |   Paylaş

İlgili haberler


MENEMEN FK HIZLI BAŞLADI
İŞTE KUZEY YILDIZI
Bakana Altınordu forması
15 Temmuz şehitlerinin isimleri gökyüzünde
Aydınlı gazetecilerle spor sohbeti
Arzu Okay 37 yıl sonra beyazperdede
Barış diye haykırdılar
Tarım Fuarı'na önemli konuklar
 
Bu yazı için yapılan yorumlar ( 0 ) + Yorum Yaz

Yorum bulunamadı !..

 
facebook.com/HaberEgeli
 
Diğer Haberler
BU HASTALIKTAN KURTULUŞ YOK
MESELE İZMİR'DEN DAHA ÇOK İNSANIMIZIN ANKARA'DA YER ALMASI
BASIN AKADEMİSİ
9 EYLÜL'DE ANLAŞMA SAĞLANDI
YEREL MEDYA GÜÇLENİRSE KENT GÜÇLENİR
İŞKUR NASİHATNAMESİ
KANAL EGE TV YAYINDA
20 GAZETECİYİ KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİK
Reklamlarda gizli şiddet var
Dijital reklam kazandırıyor
Kırbiç çiftinin bebek sevinci
İGC Meslek Platformu işbaşında
Yeşil sahadan sanal dünyaya
20 akademisyenin bir araya gelip bir açıklamayı yazamaması...
Diyanet'te yolsuzluk dediler bakın ne çıktı!
Kocaoğlu İGC ile uyum içinde çalışacak
Diriliş Ertuğrul 14. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı
Haberegeli yazıları kitap oldu
Can Zeren'e Ayşe Arman övgüsü
Cumhuriyet'te şok gelişme
 
+ Çok okunan haberler

WEB TV Tüm videolar
Deplasmanda plasebo
 
Şeyhim kainata alışamadım
 
 
FOTO GALERİ Tüm galeriler
 
 
 
? Anket
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Kim Olur?
 
   
Spor Kent Haberleri Politika Ekonomi Yazarlar Sağlık Eğitim Asayiş Kültür Sanat Yaşam Dünya Magazin
facebook.com/haberegeli twitter.com/haberegeli Google+   Anasayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Künye
Sitene Ekle
İletişim

© Copyrigth 2013 haberegeli.com tüm hakları saklıdır
  Sitemiz abonesidir