13 Haziran 2024, Perşembe Web TV Foto Galeri Sosyal Medya Mobil Uygulamalar Arşiv
 
 

Muğla Üniversitesinde Rektörlük Yarışı BaşladıMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2014-2018 dönemi için rektör belirleme sürecine 15 Mayıs'ta giriyor. Bu sürecin ilk aşaması olan aday belirleme aşaması için, öğretim Üyeleri 15 Mayıs Perşembe günü oylarını kullanacak.

Oylama sonucunda belirlenecek 6 rektör adayı YÖK’e bildirilecek. YÖK, 6 adaydan 3 kişinin ismini Cumhurbaşkanlığına arz edecek ve Cumhurbaşkanı da bu üç isimden birini üniversite rektörü olarak atayacak.

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bedrettin Mercimek,  ciddi bir destekle rektör adaylığını açıkladı.

Prof. Dr. Mercimek  aday olma gerekçelerini, geniş çaplı bir bildiriyle kamuoyuna açıkladı.

Dekan Prof. Dr. Mercimek'in bildirisinden öne çıkan bölümler, başlıklar halinde şöyle:

 

 “DEMOKRATİK BİR ÜNİVERSİTE”

Üniversite yönetimi, kayırmacılığın olmadığı ve liyakat ilkesinin temel alındığı müzakereci bir demokratik süreci gerektirir. Siyasi görüşü ne olursa olsun “fikri olan” her akademisyenin görüşlerinden yararlanmak temel ilkemiz olacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için idari ve akademik yönetim kadroları ile uyumlu bir çalışma ortamını sağlayıp; öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin akademik ve sosyal etkinliklerini düzenleme noktasında hizmetçisi olduğumuz şuuru ile çalışan, bilimin rehberliğinde saygı ve sevgiyi esas alan, makamdan güç alan değil, makama güç ve anlam katan bir rektör olmak için aday oldum.

“HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA HASSAS BİR ÜNİVERSİTE”

Evrensel site anlamından hareketle bütün hak ve özgürlüklerin sağlandığı demokratik platformlarda en geniş anlamda düşünce özgürlüğü sağlanarak gerçek bir üniversite olma yolunda kararlı adımlar atılacaktır. Bu bağlamda Öğretim elemanlarının atama ve yükseltilmesinde liyakat ilkesinin dışında hiçbir husus dikkate alınmayacaktır. Rektörlük güç merkezi olmaktan çıkarılacak, bölümler gerçek akademik fonksiyon gören birimlere dönüştürülecektir.

“ÖZGÜL AĞIRLIĞI OLAN, ÖZGÜVENLİ VE ÖZERK BİR ÜNİVERSİTE”

Üniversiteler, öğrenci sayısı ve kampüs alanlarıyla değil, bilgi üretimi, niteliği ve toplumsal sorunların çözümüne katkısı etkisi ile büyüktür. Üniversitemiz hepimizin malumu olduğu üzere gittikçe sıradanlaşmakta, nitelik kaybetmekte ve en az tercih edilen üniversiteler arasına girmektedir. Kısaca özgül ağırlığını kaybetme tehlikesi içindedir. Bu geri gidişi durdurmak bizim öneri ve kararlarımızla mümkün olacaktır.

Hep birlikte emek vererek, gayret ederek bu gidişi olumlu yöne çevirmek ancak sizlerin katkı ve desteği ile mümkün olabilir. Rektör merkezli bir yönetimin bu gidişatı tersine çevirmesi mümkün değildir. Yıllarca bütçe imkânlarının yetersiz olduğu, üniversitemizin nitelikli bilim adamlarınca tercih edilmediği ve bu nedenle başarısız olduğumuz yolunda yanlış bir inanç yerleşmiştir. Oysa devletin verdiği bütçe imkanlarını kullanarak yaptığımız yatırım ve hizmetleri katlamak mümkündür. Yeter ki paralar çarçur edilmesin, etkin ve verimli kullanılsın. Birkaç yıl önce bizden geride olan üniversitelerin bile bizi nasıl geçtiği ortadayken hala bütçenin yetersizliğinden bahsetmek anlamlı değildir.

“HESAP VEREBİLEN-SORUMLU ÜNİVERSİTE”

Demokratik hukuk devletinin özü yöneticilerin yaptığı işlerden ve aldığı kararlardan dolayı hizmet verdikleri vatandaşlara hesap verebilirliğinden geçer. Aldığımız her karar müzakere edilerek alınacak, kararların uygulanmasına hep birlikte dikkat edilecek ve sonuçlarından tüm akademisyenlere, öğrencilere ve ailelerine karşı hesap vereceğiz. Rektörlük hesap soran bir makam olmaktan hesap verebilen bir makama dönüşecektir

“DÜNYAYA AÇIK BİR ÜNİVERSİTE”

 Muğla, coğrafi bakımdan ülkemizin ve belki de Dünya’nın en güzel yerlerinden biri. Bu jeostratejik konumundan yeterince istifade edilmediği ise ayrı bir gerçek. Eşsiz bir coğrafyanın gereklerini yerine getirmek, ülkemizin ve şehrimizin tanınırlığını, gelir ve kazançlarını artırmak kısaca Dünya’ya açılmak temel önceliğimizdir. Başta turizm olmak üzere, sağlık, spor, tarih, ekonomi, arkeoloji, felsefe, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler gibi alanlara önem vererek ülkemizin ve Akdeniz çevresinin bilim ve kongre merkezi olma hedefiyle yola çıkıyoruz.

Üstelik bütün bunları şu anki bütçe rakamlarıyla rahatça gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Yeter ki, kaynakları doğru ve gerekli alanlarda kullanabilelim. Üstelik bütçe imkânlarını geliştirdiğimizde –önceliklerimizden biri de budur ( zira en az bütçe tedarik eden bir üniversite olduk), bu hedefleri çok rahat bir şekilde gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Gerek öğrenci ve gerekse bilim adamı değişimi ile üniversitemizi dünyaya açacağız. Bunu, kongre turizmiyle destekleyeceğiz. Bu çerçevede serbest sağlık kampüsü oluşturmanın yanında, bir çok alanda uluslar arası yaz okulları açıp dünya ile entegre olma yolunda önemli adımlar atacağız. Sadece Rektörün entegre olduğu bir sistemi değil, bütün öğretim elemanlarının ve öğrencilerin entegrasyonunu sağlayacağız.

“ORKESTRA ŞEFİ REKTÖR

Yönetim bir planlama işidir. Yöneticiler ise üniversitenin geleceğini planlayan kişilerdir. Bu kapsamda yetkiler alt birimlere aktarılacak, Rektör bir orkestra şefi gibi bütün üniversiteyi ahenkle yönetecek, her türlü sesin duyulmasına özen gösterecektir. Oysa Üniversitelerimizde üst yönetim, vakitlerinin ve enerjilerinin tamamını, üniversite içi bürokratik sorunlara harcamaktadırlar. Üniversitelerin asıl işi bu değildir. Rektör, devlet ve dünya kaynaklarını üniversiteye aktarıp, yöre, ülke ve insanlık için değerli ve önemli bilgi üretmek üzere UNESCO, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK ve Ulusal Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlardan projeler almak için plan yapmalı ve çaba harcamalıdır. . Üniversiteyi geleceğe taşımanın yolu ahenkli bir yönetimden geçer.

“AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÇACAK BİR ÜNİVERSİTE”

Açık öğretim, çağın gerektirdiği bir eğitim yöntemidir ve ülkemiz bu işe oldukça geç başlamıştır. .Buna rağmen Türkiye’de bir kaç üniversite bu hizmeti verebilmekte ve başarılı da olmaktadır. Muğla Üniversitesi’nin böyle bir imkândan yararlanmaması düşünülemez. Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim sistemini örgün öğretimle entegre ederek, 4 ay boş kalan üniversite tesislerini, ülke ve Muğla ekonomisine kazandıracağız.

“TEKNO-PARK, BİO-PARK, DOĞA-PARK ve UÇUŞ PARKI KURACAK BİR ÜNİVERSİTE”

Böyle bir üniversite ancak dünya ile entegrasyon sonucu oluşturulabilir. Bu entegrasyonu yaparak bölgenin cazibe merkezi olacak, en yetkin bilim adamlarının çalıştığı, ders ve konferans yaptığı, nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği, uluslar arası bir üniversite ortamı oluşturacağız. Üniversitemiz akademik bakımdan bu hedefleri gerçekleştirecek en değerli varlığa, insan kaynağına sahiptir. En değerli varlığımız olan akademisyenlerimizin aktif katılımı ile bu hedeflere kilitleneceğiz ve sonunda ülkemiz ve insanımızın kazanmasını sağlayacağız.

Maalesef ülkemizde birçok üniversitede rektörlerin ikinci dönemi birinci döneminden başarılı olmadığı gibi, birinci atama dönemi başarılı olan rektörlerin bile ikinci atama dönemler çeşitli sebeplerden dolayı tam bir hayal kırıklığı olduğu bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle ikinci dönem için kesinlikle aday olmayacağımı bildirmekten mutluluk duyacağım. Bu söylediklerimizin gerçekleşme durumunu, her yıl dönem sonunda tüm akademisyenlere ve öğrencilere hesap verme sorumluluğu altında dürüstçe ifade edeceğimi de eklemek isterim. Bu bağlamda 15 Mayıs 2014 de, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılacak olan rektörlük seçiminde; “LİYAKAT, HUZUR, DİNAMİZİM ve DEĞİŞİM” için; “BİR KESİMİN” değil, “HER KESİMİN” arkadaşı ve yoldaşı olmak üzere, tek dönemlik Rektör adayı olduğumu siz değerli basın mensupları huzurunda açıklar saygılar sunarım.

PROF. DR. MERCİMEK'İN ÖZGEÇMİŞİ

 1964 yılında Bayburt’ta doğan Prof. Dr. Bedrettin Mercimek; ilk ve orta okulu Bayburt’un Konursu köyünde Liseyi Bayburt lisesinde tamamladı. 1982 Yılında Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Kimya Mühendisliğinde başladığı lisans eğitimini 1986 yılında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen bilimleri enstitüsünde başladığı yüksek lisans eğitimini 1988 yılında, doktora eğitimini ise 1994 yılında tamamladı. 1996 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine Yrd. Doç. olarak atanandı.

Sırasıyla 2000 yılında Anorganik kimya Anabilim dalında doçent ve 2006 yılında profesör unvanını aldı . Öğretim üyeliği süresince dekan yardımcılığı, rektör danışmanlığı, kurucu dekanlık görevlerini yürüten Bedrettin Mercimek halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlık görevini yürütmekte.

Prof. Mercimek'in uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 28 makalesi , bu makalelere yapılmış 200 ’ün üzerinde atfı ve çok sayıda bilimsel toplantılarda bildirisi ile çok sayıda lisans ve doktora tez yöneticiliği bulunmaktadır.

06 Mayıs 2014
Etiket; bedrettin mercimek, muğla rektörlük seçimi, muğla fen fakültesi, dekan bedrettin mercimek Yazdır   |   Paylaş

İlgili haberler


Muğla'da Rektör Adayları Belirlendi
 
Bu yazı için yapılan yorumlar ( 0 ) + Yorum Yaz

Yorum bulunamadı !..

 
facebook.com/HaberEgeli
 
Diğer Haberler
MEHMET AKİF ERSOY KİTAP GÜNLERİ
KÜLTÜREL VE TİCARİ BOYUTLARIYLA ARASTA
ÖDEMİŞ BOZDAĞ'DA OSMANLI SARAYLARI
HAYAT KURTARAN YÖNETİM SİSTEMİ
MUĞLA ANADOLU MEKTEBİ YAZAR OKUMALARI
MUĞLA MİLLİ EĞİTİM’DEN YARDIM SEFERBERLİĞİ
MUĞLA'DA OKUR GEZER YAZAR ETKİNLİĞİ
KANUNİ'NİN MUĞLA'YA GELİŞİNİN 500. YILI UNUTULDU
HEKİM YURTDIŞI GÖÇÜ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI
MOBBİNG MÜCADELESİ HIZ KESMİYOR
ÖĞRENCİLERE BAKAR MISINIZ?
ŞAMPİYONLARIN GÖZÜ TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNDE
BU YAŞTA MI DİYENLERE KULAK ASMADI
TÜRKİYE' DE BİR İLK
AŞILAR KISIRLAŞTIRIYOR MU?
EMİNE IŞINSI ÖKSÜZ ANILDI
AKILDAN UZAKLAŞTIKÇA SELEFİLEŞİYORUZ
ANADOLU LİSESİ SANKİ BİR EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Başarıda engel tanımıyorlar.
MANİSA'LILAR OKTAY SİNANOĞLU'NU UNUTMUYOR
 
+ Çok okunan haberler

WEB TV Tüm videolar
Deplasmanda plasebo
 
Şeyhim kainata alışamadım
 
 
FOTO GALERİ Tüm galeriler
 
 
 
? Anket
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Kim Olur?
 
   
Spor Kent Haberleri Politika Ekonomi Yazarlar Sağlık Eğitim Asayiş Kültür Sanat Yaşam Dünya Magazin
facebook.com/haberegeli twitter.com/haberegeli Google+   Anasayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Künye
Sitene Ekle
İletişim

© Copyrigth 2013 haberegeli.com tüm hakları saklıdır
  Sitemiz abonesidir